The third sermon in our series on Exodus. Bible passage: Exodus 10:1-20